c-net-logo-blue

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ WMS

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ WMS

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ WMS

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ WMS ช่วยจัดการและควบคุมการดำเนินงานภายในคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี ระบบ WMS ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด โดยระบบ WMS มีฟังก์ชันและกระบวนการหลายอย่างที่ทำให้การวางแผนการจัดส่งสินค้ามีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ แล้วระบบ WMS จะช่วยวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างไร มาดูกันค่ะ

ระบบ WMS วางแผนการจัดส่งสินค้าอย่างไร?

ระบบ WMS (Warehouse Management System) หรือ ระบบจัดการคลังสินค้า WMS มีฟังก์ชันการวางแผนการจัดส่งสินค้า (Shipping Planning) ที่ช่วยให้ผู้บริหารคลังสินค้าสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และลดต้นทุน โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากระบบ WMS

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ WMS

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

 • ระยะเวลาในการจัดส่ง ระบบ WMS รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าแต่ละรายการ ไปยังปลายทางต่างๆ ช่วยให้ผู้บริหารระบุจุดอ่อนของกระบวนการจัดส่ง ค้นหาสาเหตุของความล่าช้า และระบุพื้นที่ที่ควรปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • ประสิทธิภาพของผู้จัดส่งสินค้า วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัทขนส่งแต่ละแห่ง เปรียบเทียบระยะเวลา ความถูกต้อง ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเลือกผู้จัดส่งที่เหมาะสมกับแต่ละออเดอร์
 • ข้อมูลสินค้าคงคลัง วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS จะคาดการณ์ความต้องการสินค้า เตรียมสินค้าให้เพียงพอ ป้องกันทั้งการขาดแคลนสินค้าและสินค้าล้นคลัง
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ สถานที่จัดส่ง ช่วยให้ผู้บริหารคาดการณ์ความต้องการ จัดเตรียมสินค้า และวางแผนเส้นทางการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ WMS

วางแผนการจัดส่ง

 • การจัดกลุ่มออเดอร์ ระบบ WMS ช่วยจัดกลุ่มออเดอร์ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น สินค้า ปลายทาง ประเภทการจัดส่ง ช่วยให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ
 • การกำหนดเส้นทางการจัดส่ง ระบบจัดการคลังสินค้า WMS คำนวณเส้นทางการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทาง สภาพการจราจร เวลาจัดส่ง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • การเลือกผู้จัดส่ง ระบบคลังสินค้า WMS เลือกผู้จัดส่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ต้นทุน ประเภทสินค้า และความเชี่ยวชาญ
 • การจัดเตรียมสินค้า ระบบ WMS แจ้งเตือนและแนะนำการหยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้า
 • การติดตามสถานะการจัดส่ง ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ติดตามสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนผู้บริหารกรณีเกิดปัญหา ช่วยควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ WMS

เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการจัดส่ง

 • ระบบแนะนำการจัดสินค้า (Picking Optimization) ระบบแนะนำวิธีการหยิบสินค้าที่เหมาะสม ช่วยให้พนักงานทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • ระบบจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ช่วยบริหารจัดการพื้นที่ จัดเก็บสินค้า ควบคุมสินค้าคงคลัง ช่วยให้กระบวนการจัดส่งสินค้าราบรื่น
 • ระบบติดตามสินค้า (Track and Trace) ระบบติดตามสินค้า ช่วยติดตามสถานะสินค้า แจ้งเตือนผู้บริหารและลูกค้า เมื่อสินค้าถูกจัดส่ง เปลี่ยนสถานที่ หรือเกิดปัญหา

ปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง

 • ลดระยะเวลาการจัดส่ง Optimizing เส้นทางการจัดส่ง เลือกผู้จัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้า
 • ลดต้นทุนการจัดส่ง รวมกลุ่มคำสั่งซื้อ เลือกผู้จัดส่งที่มีราคาประหยัด และใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความถูกต้องของการจัดส่ง ลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้า ตรวจสอบสินค้าก่อนส่ง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า จัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ ทำให้ค้นหาสินค้าได้ ง่าย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ WMS

การวิเคราะห์และรายงาน

 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่ง ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่ง วัดผลจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ระยะเวลาจัดส่ง ต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้า แล้วนำข้อมูลไปปรับปรุงกระบวนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • รายงานสรุป ระบบ WMS สร้างรายงานสรุปการจัดส่ง สินค้าคงคลัง ประสิทธิภาพของผู้จัดส่ง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

ระบบ WMS ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนเส้นทางการจัดส่ง เลือกผู้จัดส่งที่เหมาะสม และติดตามสถานะการจัดส่ง ช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd