c-net-logo-blue

7 ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าในระบบ WMS ที่ต้องรู้

7 ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าในระบบ WMS ที่ต้องรู้

7 ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าในระบบ WMS ที่ต้องรู้

ระบบ WMS คือผู้ช่วยที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยระบบ WMS จะช่วยในการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า และการจัดส่งสินค้า รวมถึงการจัดการและควบคุมการทำงานภายในคลังสินค้า ซึ่งหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญของระบบ WMS คือการวางแผนและการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะ แล้วการใช้ระบบ WMS มาช่วยวางแผนการจัดส่งสินค้ามีขั้นตอนและประโยชน์อย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

7 ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าในระบบ WMS ที่ต้องรู้

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าในระบบ WMS

 1. การรับคำสั่งซื้อ

โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS จะดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจากระบบ ERP หรือช่องทางขายออนไลน์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงรายละเอียดสินค้า ปริมาณสินค้า ที่อยู่จัดส่ง และข้อมูลลูกค้า

 1. การวางแผนการจัดส่ง

ระบบ WMS จะวิเคราะห์ข้อมูลคำสั่งซื้อ ร่วมกับข้อมูลสินค้าคงคลัง ระยะเวลาในการจัดส่ง และประสิทธิภาพของผู้จัดส่งสินค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด เช่น การจัดส่งแบบรวมสินค้า (LTL) การจัดส่งแบบพาเลทเต็มรูปแบบ (FTL) การจัดส่งแบบด่วน การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งระบบ WMS จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่ง ความจุของคลังสินค้า และข้อจำกัดด้านแรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาวิธีจัดส่งสินค้าที่ประหยัด รวดเร็ว และถูกต้องที่สุด

 1. การจัดเตรียมสินค้า

เมื่อมีแผนการจัดส่งสินค้าที่แน่นอนแล้ว ระบบ WMS จะแจ้งรายการสินค้าที่ต้องจัดเตรียมไปยังแผนกคลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะทำการหยิบสินค้าตามคำสั่งของระบบคลังสินค้า WMS

 1. การแพ็คสินค้า

ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS จะสร้างใบปะหน้าสินค้า picking list) ที่ระบุรายการสินค้าที่จะจัดส่ง พนักงานคลังสินค้าสามารถใช้ใบปะหน้าสินค้าเพื่อค้นหาสินค้าที่ถูกต้อง แพ็คสินค้า และติดฉลากการจัดส่ง

 1. การติดตามการจัดส่ง

ในการจัดส่งสินค้าระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS จะประสานงานกับบริษัทขนส่ง เลือกผู้ขนส่งที่เหมาะสม และสร้างใบส่งของ (Delivery note) ขึ้นมา ซึ่งระบบ WMS สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของตนเอง เช่น ตำแหน่งสินค้า ข้อมูลผู้จัดส่งสินค้า และเวลาจัดส่งโดยประมาณผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือได้ค่ะ

 1. การจัดการการส่งคืน

ระบบ WMS ยังสามารถรองรับการจัดการสินค้าส่งคืนได้ โดยในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งสินค้าคืน ระบบคลังสินค้า WMS จะช่วยติดตามกระบวนการทั้งหมด และวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการส่งคืนสินค้า และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก

7 ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าในระบบ WMS ที่ต้องรู้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบจัดการคลังสินค้า WMS จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า เช่น ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และต้นทุนการจัดส่ง ข้อมูลนี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการใช้แผนการจัดส่งสินค้าในระบบ WMS

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ WMS ช่วยให้กระบวนการจัดส่งสินค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความเร็วในการจัดส่งสินค้า
 • ลดต้นทุน ระบบ WMS ช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าและการขนส่ง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า ระบบ WMS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานะของคำสั่งซื้อ
 • เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ WMS วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับกระบวนการจัดส่งสินค้า

ระบบ WMS ช่วยวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และติดตามผลลัพธ์ ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd