c-net-logo-blue

ระบบ IoT ของ Cnetthailand มีประโยชน์อย่างไร

ระบบ IoT ของ Cnetthailand มีประโยชน์อย่างไร

ระบบ IoT ของ Cnetthailand มีประโยชน์อย่างไร การประสบความสำเร็จในธุรกิจ ต้องมีการจัดการและควบคุมคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมกระบวนการภายใน เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มผลตอบแทน ในการทำงานของธุรกิจ ระบบ WMS เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อและการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เริ่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดระบบ IoT (Internet of Things) ขึ้นมาและใช้งานร่วมกับระบบ WMS ค่ะ

Cnetthailand งานระบบ IoT อย่างไร

ที่ Cnetthailand ได้มีการนำระบบ IoT มาใช้งานร่วมกับระบบ WMS โดยเป็นระบบที่สามารถป้องกันการสูญหาย และ รักษาคุณภาพได้ โดยการขนย้ายอุปกรณ์ IoT ที่บันทึกข้อมูลตำแหน่ง หรือสถานะ (เช่นอุณหภูมิ ความชื้น) ไปพร้อมกับสินค้า หรือ สิ่งของ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ จะถูกรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติและจัดการด้วยระบบได้ ทำให้ถ้าเราติดไว้กับรถเข็น หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะสามารถติดตามตำแหน่งได้ ถ้าติดไว้กับพวงกุญแจ เวลาทำหาย ก็จะหาเบาะแสได้

โดยอุปกรณ์ IoT มีขนาดเล็กแต่ทนทาน และทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี การใช้งานอุปกรณ์ที่ทนต่อแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจในสถานที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ นอกจากนี้ นอกจากนี้ ยังใช้ LPWA (Low Power Wide Area) ในการสื่อสาร ทำให้เหมาะสำหรับโลจิสติกส์ เนื่องจากต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นระยะเวลานาน

การใช้งานระบบ IoTร่วมกับระบบ WMS

ระบบ IoT สามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบคลังสินค้า WMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าได้ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้า การใช้งานระบบ IoT ร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้า WMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าในคลังสินค้า โดยทำให้กระบวนการเก็บเข้า-จัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
  • การติดตามสินค้าคงคลัง ระบบ IoT สามารถช่วยติดตามตำแหน่งของสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ โดยอุปกรณ์ IoT เช่น แท็ก RFID (Radio-frequency identification) สามารถติดกับสินค้าได้ เมื่อสินค้าถูกเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ IoT จะส่งสัญญาณไปยังระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS เพื่อแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งของสินค้า
  • การวางแผนจัดเก็บสินค้า ระบบ IoT สามารถช่วยวางแผนจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งของสินค้าคงคลัง ปริมาณสินค้าคงคลัง และความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบ IoT สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้าได้ เช่น ระบบสามารถแจ้งเตือนพนักงานเมื่อสินค้าใกล้หมดอายุ หรือระบบสามารถแนะนำเส้นทางการเดินที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน
  • พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ การใช้งานระบบ IoT ร่วมกับโปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้ใช้งาน โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ IoT และระบบคลังสินค้า WMS เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็วได้

คุณสมบัติของ ระบบ IoT ของ Cnetthailand

  • ติดตามตำแหน่งของรถเข็น

ป้องกันการสูญหาย และการแช่อยู่กับที่ โดยการสังเกตการณ์ข้อมูลตำแหน่ง โดยการติดอุปกรณ์ IoT ไว้กับรถเข็น หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ กรณีที่ข้อมูลการสูญหาย หรือ การแช่อยู่กับที่ถูกบันทึก จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล ดังนั้นจะรู้ตัวได้ในทันที

  • ติดตามตำแหน่งพวงกุญแจ

จากการติดอุปกรณ์ IoT ไว้กับพวงกุญแจที่คนขับรถขนส่งพกติดตัวไว้ ทำให้สามารถค้นหาพวงกุญแจจากข้อมูลตำแหน่งได้เวลาที่ทำหาย และเนื่องจากข้อมูลตำแหน่งถูกเก็บไว้บนคราวด์ ทำให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งด้วยสมาร์ทโฟนได้ในทันทีที่รู้ตัวว่าทำหาย

ระบบ IoT เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มีประโยชน์มากมายในการใช้งานร่วมกับระบบคลังสินค้า WMS เช่น การติดตามและตรวจสอบสถานะของสินค้า การทำงานอัตโนมัติ การจัดส่งและการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ การจัดการพลังงาน และการตรวจสอบความปลอดภัย การนำระบบ IoT มาใช้งานร่วมกับระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าและลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd