c-net-logo-blue

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ระบบจัดการคลังสินค้า
Warehouse management system (WMS)

เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า 150 ฟังก์ชัน ที่จำเป็นสำหรับการจัดการคลังสินค้า ที่สามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม และธุรกิจแต่ละประเภทได้ รองรับการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ และรองรับได้หลายภาษา เป็นระบบที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องถึง 11 ปีในประเทศญี่ปุ่น

ระบบจัดการคลังสินค้า
สำหรับธุรกิจ SME & E-Commerce

Logo 300x55 (2)

ระบบจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์ แบบประหยัดที่รองรับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางที่มีงบประมาณจำกัด และไม่ต้องการปรับแต่งระบบ แต่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบครัน ส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ รองรับ Application บน Android

AI-OCR @YOMU

ระบบการอ่านข้อมูลจากไฟล์ PDF โดยผ่านเครื่องสแกน นำข้อมูลจากไฟล์มาประมวลผลและดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาเพื่อเป็น Excel File เพื่อส่งต่อข้อมูลต่อในระบบต่าง ๆ หรือสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้งานได้ โดยไม่ต้องมีคีย์ข้อมูลด้วยมืออีกต่อไป

Voice Picking System

ระบบการสั่งหยิบสินค้าด้วยเสียง โดยไม่จำเป็นต้องใช้รายงานควบคู่ในการหยิบสินค้า เพียงแค่ฟังคำสั่งผ่านทางหูฟัง และทำการหยิบตามคำสั่งนั้น ๆ

สนใจติดต่อสอบถาม

ลูกค้าของเรา

พันธมิตรของเรา