c-net-logo-blue

Cloud based WMS for SME & E-Commerce

ระบบจัดการคลังสินค้า

สำหรับธุรกิจ SME & E-Commerce

Logo 300x55 (2)

ระบบจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์ แบบประหยัดที่รองรับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางที่มีงบประมาณจำกัด และไม่ต้องการปรับแต่งระบบ แต่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบครัน ส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ รองรับ Application บน Android

ฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น หากท่านสนใจและต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาคลิก