c-net-logo-blue

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)

AMR ย่อมาจาก Autonomous Mobile Robot เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยทำการขนย้ายสิ่งของ ในสถานที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ถูกใช้งานเป็นหุ่นยนต์ช่วยงานหยิบสินค้าเป็นหลัก ช่วยให้สามารถลดการเดินระหว่างทำงานได้ โดยการให้พนักงานทำการหยิบสินค้า และให้หุ่นยนต์ขนย้ายสินค้า ซึ่งจะทำให้ลดภาระงานและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ การทำให้เป็นอัตโนมัติ และประหยัดแรงงานด้วย AMR จะสามารถช่วยให้สร้างโครงสร้างที่สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปได้ AMR มีแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่ สามารถทำการแสดงคำสั่งหยิบสินค้า และทำการบันทึกผลลัพธ์ได้ นอกจากนี้เนื่องจากมีการติดตั้งเลเซอร์และเซ็นเซอร์ความละเอียดสูง และกล้องไว้ ทำให้ตัว AMR เองสามารถจับสถานการณ์รอบตัวทันที สามารถหลบหลีกหรือชะลอความเร็วได้ เวลามีการตรวจจับผู้คน, สิ่งกีดขวาง และพื้นผิวต่างระดับ ทำให้มีความปลอดภัยสูง

คุณสมบัติของ

ลดภาระในการเดิน

การให้ AMR ช่วยขนย้ายสินค้า จะช่วยลดความเหนื่อยล้าทางร่างกายได้ เนื่องจากพนักงานไม่จำเป็นต้องเข็นรถหยิบสินค้าเดินไปเดินมาในคลังสินค้า AMR จะเคลื่อนย้ายจากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดหมายปลายทางเองโดยอัตโนมัติ

ลดจำนวนคนทำงานได้เกินครึ่ง

จากการลดการเคลื่อนย้าย ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนครั้งในการหยิบสินค้าในระยะเวลาเดียวกันได้ ทำให้ประสิทธิภาพในทำงานดียิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีจำนวนคนน้อย เนื่องจาก AMR สามารถทำงานติดต่อกันได้มากกว่า 8 ชั่วโมง ทำให้สามารถทำงานต่อวันได้โดยไม่ต้องพัก

ฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น หากท่านสนใจและต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาคลิก