c-net-logo-blue

ระบบ IoT

ระบบ IoT

ระบบ IoT เป็นระบบที่สามารถป้องกันการสูญหาย และ รักษาคุณภาพได้ โดยการขนย้ายอุปกรณ์ IoT ที่บันทึกข้อมูลตำแหน่ง หรือสถานะ (เช่นอุณหภูมิ ความชื้น) ไปพร้อมกับสินค้า หรือ สิ่งของ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ จะถูกรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติและจัดการด้วยระบบได้ ทำให้ถ้าเราติดไว้กับรถเข็น หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะสามารถติดตามตำแหน่งได้ ถ้าติดไว้กับพวงกุญแจ เวลาทำหาย ก็จะหาเบาะแสได้ 
มีขนาดเล็กแต่ทนทาน และทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี การใช้งานอุปกรณ์ที่ทนต่อแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจในสถานที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ นอกจากนี้ นอกจากนี้ ยังใช้ LPWA (Low Power Wide Area) ในการสื่อสาร ทำให้เหมาะสำหรับโลจิสติกส์ เนื่องจากต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงาน และไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นระยะเวลานาน

คุณสมบัติของ ระบบ IoT

ติดตามตำแหน่งของรถเข็น

ป้องกันการสูญหาย และการแช่อยู่กับที่ โดยการสังเกตการณ์ข้อมูลตำแหน่ง โดยการติดอุปกรณ์ IoT ไว้กับรถเข็น หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ กรณีที่ข้อมูลการสูญหาย หรือ การแช่อยู่กับที่ถูกบันทึก จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล ดังนั้นจะรู้ตัวได้ในทันที

ติดตามตำแหน่งพวงกุญแจ

จากการติดอุปกรณ์ IoT ไว้กับพวงกุญแจที่คนขับรถขนส่งพกติดตัวไว้ ทำให้สามารถค้นหาพวงกุญแจจากข้อมูลตำแหน่งได้เวลาที่ทำหาย และเนื่องจากข้อมูลตำแหน่งถูกเก็บไว้บนคราวด์ ทำให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งด้วยสมาร์ทโฟนได้ในทันทีที่รู้ตัวว่าทำหาย 

ฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น หากท่านสนใจและต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาคลิก