c-net-logo-blue

การวิเคราะห์ธุรกิจ (BA)

การวิเคราะห์ธุรกิจ (BA)

การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) เป็นวิธีการช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจที่เหมาะสมและคาดการณ์อนาคต โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่ใช่คิดด้วยความรู้สึกหรือการคาดเดา แต่สามารถคิดจากข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ของบริษัทตัวเอง ทำให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจดียิ่งขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
การวิเคราะห์ธุรกิจของซีเน็ท (ประเทศไทย) สามารถวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆของโลจิสติกส์และคลังสินค้า เช่น วิเคราะห์ความผันผวนตามฤดูกาลแยกแต่ละสินค้าจากข้อมูลเข้าออกคลัง, วิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างภายในคลังสินค้าจากข้อมูลโลเกชั่น, ปรับปรุงเส้นทางในการขนส่งจากข้อมูลของบริษัทขนส่ง, วิเคราะห์การลดต้นทุน เป็นต้น ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขการทำงาน, ลดต้นทุน และทำให้การบริการดียิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ให้เหมาะสมที่สุดด้วยข้อมูลของโลจิสติกส์และคลังสินค้า

คุณสมบัติของ การวิเคราะห์ธุรกิจ (BA)

easy to use

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย

สามารถวิเคราะห์ได้โดยเพียงแค่นำเข้าข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลจำนวนมากที่สะสมมาหลายปี ก็สามารถทำให้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว/ข้อมูลเปรียบเทียบเดือนเดียวกัน/ความเปลี่ยนแปลงตามเวลา/ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ในพริบตา และสามารถแสดงเป็นแผนภูมิและกราฟได้อีกด้วย สามารถรวบรวมข้อมูลได้เป็นระยะเวลานาน และไม่จำกัด

data analyze

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์×ข้อมูลบัญชีได้

ไม่เพียงแต่ข้อมูลโลจิสติกส์และคลังสินค้าเท่านั้น ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีและการเข้าออกงานได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถวิเคราะห์จากมุมมองที่หลากหลายโดยผสมผสานสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้ ทำให้สามารถช่วยซัพพอร์ตการตัดสินใจด้วยหลายมุมมอง

ฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น หากท่านสนใจและต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาคลิก