c-net-logo-blue

ระบบ WMS สำคัญอย่างไรต่อห่วงโซ่อุปทาน

ระบบ WMS สำคัญอย่างไรต่อห่วงโซ่อุปทาน

การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง การนำระบบ WMS มาใช้บริหารจัดการคลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบ WMS (Warehouse Management System) จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ WMS มีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน

ข้อดีและข้อเสียของระบบ WMS เมื่อนำมาใช้ในคลังสินค้า
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า
 • โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้จัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบ โดยจัดสรรพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม ช่วยให้ค้นหาสินค้าได้รวดเร็ว สะดวก ลดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าผิด
 • ระบบ WMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าโดยอัตโนมัติ เช่น ระบบ AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) ช่วยให้หยิบสินค้าจากชั้นวางโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
 • ระบบคลังสินค้า WMS ช่วยลดการสูญเสียสินค้าจากการสูญหาย หรือเสื่อมสภาพ
 1. ลดต้นทุนในการจัดการคลังสินค้า
 • ระบบ WMS ช่วยลดต้นทุนแรงงาน โดยระบบจะช่วยให้งานต่างๆ ในคลังสินค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกสินค้า และการจัดส่งสินค้า
 • ระบบคลังสินค้า WMS ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง โดยระบบจะช่วยให้สามารถควบคุมระดับสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันสินค้าล้นสต๊อกหรือสินค้าขาดแคลน
 • ระบบ WMS ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยระบบจะช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในคลังสินค้า
ประโยชน์ของระบบ WMS สำหรับธุรกิจ SME & E-Commerce
 1. ปรับปรุงการบริการลูกค้า
 • ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS ช่วยให้สามารถติดตามสถานะสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ระบบ WMS ช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า โดยระบบจะช่วยให้สามารถจัดเตรียมสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ช่วยลดจำนวนสินค้าที่จัดส่งผิดพลาด โดยระบบจะช่วยให้สามารถตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งได้อย่างถูกต้อง
 1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • ธุรกิจที่ใช้ระบบ WMS สามารถบริหารจัดการ Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • ธุรกิจที่ใช้ระบบจัดการคลังสินค้า WMS จะมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ
 • ธุรกิจที่ใช้ระบบ WMS จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็ว
ระบบคลังสินค้า-WMS-ช่วยวางแผนการขนส่ง

ประโยชน์ของระบบ WMS ต่อห่วงโซ่อุปทาน

 • ระบบ WMS ช่วยให้สามารถติดตามสินค้าที่หมดอายุได้ ช่วยให้สามารถนำสินค้าออกจากคลังสินค้าก่อนที่จะหมดอายุ
 • ระบบ WMS ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งสินค้า ช่วยให้สามารถระบุจุดอ่อนในกระบวนการจัดส่งและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่ง
 • ระบบ WMS ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ใน Supply Chain เช่น ระบบ ERP และระบบ CRM ช่วยให้สามารถรวมข้อมูลและบริหารจัดการ Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน องค์กรที่มีการบริหารจัดการคลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อน จึงควรพิจารณาใช้ระบบ WMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd