c-net-logo-blue

ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยระบบ WMS

ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยระบบ WMS

เมื่อหัวใจของการทำธุรกิจอยู่ที่การบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จึงทำให้หลายๆ องค์กรเลือกนำโปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS เข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตาม จัดการ และควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าระบบ WMS ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การติดตามสินค้าเข้า-ออกเท่านั้น แต่ระบบ WMS ยังมีฟีเจอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ พัฒนากลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะ

การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) คืออะไร?

การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) เป็นการช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจที่เหมาะสมและคาดการณ์อนาคต โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่ใช่คิดด้วยความรู้สึกหรือการคาดเดา แต่สามารถคิดจากข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ของบริษัทตัวเอง ทำให้ตัดสินใจได้ดี ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้แข่งขันสูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของการใช้ระบบ WMS วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ระบบ WMS กับบทบาทสำคัญในวิเคราะห์ธุรกิจ

โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS หรือ Warehouse Management System มีบทบาทสำคัญต่อการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) เปรียบเสมือนเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การดำเนินงานของคลังสินค้า และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งระบบ WMS มีฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลในตัวที่สามารถช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลคลังสินค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้

C NET THAILAND ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างไร

การวิเคราะห์ธุรกิจของซีเน็ท (ประเทศไทย) สามารถวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ของโลจิสติกส์และคลังสินค้า เช่น วิเคราะห์ความผันผวนตามฤดูกาลแยกแต่ละสินค้าจากข้อมูลเข้าออกคลัง วิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างภายในคลังสินค้าจากข้อมูลโลเคชั่น ปรับปรุงเส้นทางในการขนส่งจากข้อมูลของบริษัทขนส่ง วิเคราะห์การลดต้นทุน เป็นต้น ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขการทำงาน ลดต้นทุน และทำให้การบริการดียิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ให้เหมาะสมที่สุดด้วยข้อมูลของโลจิสติกส์และคลังสินค้า

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยระบบ WMS

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง

  • ติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ทราบจำนวนสินค้าคงคลัง สถานะสินค้า ประเภทสินค้า วันหมดอายุ และอื่นๆ ช่วยให้ตัดสินใจเรื่องการสั่งซื้อสินค้า การจัดโปรโมชั่น และบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดต้นทุนการเก็บสินค้า วิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บสินค้าระบบจัดการคลังสินค้า WMS สามารถแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บ ช่วยให้ใช้พื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า
  • ลดสินค้าสูญหาย ระบบคลังสินค้า WMS ติดตามสินค้าทุกชิ้น ช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหายหรือสินค้าถูกขโมย
  • ลดการหมดสต็อก ระบบ WMS จะแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดอายุ ช่วยให้ขายสินค้าได้ทันก่อนหมดอายุ
ข้อดีและข้อเสียของระบบ WMS เมื่อนำมาใช้ในคลังสินค้า

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า

  • วิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่ง วิเคราะห์ระยะเวลาการจัดส่ง ต้นทุนการจัดส่ง เส้นทางการจัดส่ง ช่วยให้ตัดสินใจ เรื่องการเลือกบริษัทขนส่ง การจัดการเส้นทางการจัดส่ง และลดต้นทุนการจัดส่ง
  • เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่ง ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS แนะนำวิธีการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม ช่วยให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
  • ลดการจัดส่งสินค้าผิดพลาด ระบบ WMS ติดตามสินค้าทุกชิ้น ช่วยลดการจัดส่งสินค้าผิดพลาด

3. พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ

  • วิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งซื้อ วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า สินค้าชนิดใดขายดี สินค้าชนิดใดขายช้า ช่วยให้พัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาด
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของพนักงาน พนักงานคนไหนทำงานมีประสิทธิภาพ พนักงานคนไหนทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พัฒนาระบบการทำงานและฝึกอบรมพนักงาน
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ วิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์รายใดจัดส่งสินค้าตรงเวลา ซัพพลายเออร์รายใดจัดส่งสินค้าล่าช้า ช่วยให้ตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์

การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยระบบ WMS ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้า คลังสินค้า และกระบวนการทำงานต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และลดความเสี่ยง ส่งผลให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd