c-net-logo-blue

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับระบบ WMS ในการจัดการคลังสินค้า

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับระบบ WMS ในการจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้าในปัจจุบัน มีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดการคลังสินค้ากันมากขึ้น จึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ให้สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และระบบ WMS ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆ ได้ เช่น รหัสบาร์โค้ด ระบบ RFID ระบบ IoTเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งระบบ WMS ช่วยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลคลังสินค้า เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพอีกด้วย

Cnetthailand ผู้ให้บริการระบบ WMS อันดับ 1

ฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ WMS

 • การติดตามสินค้าคงคลัง ระบบ WMS ช่วยให้ติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงการติดตามจำนวนสินค้าคงคลัง สถานที่จัดเก็บ และวันที่หมดอายุ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการวางแผนการเติมสินค้า ป้องกันการขาดสินค้าคงคลัง และลดต้นทุนการจัดเก็บ
 • การจัดการพื้นที่จัดเก็บ ระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้จัดการพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนดตำแหน่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการจัดการพื้นที่ว่าง ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบสินค้า ลดระยะทางในการเดินทาง และป้องกันความเสียหายของสินค้า
 • การจัดการการหยิบสินค้า โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้จัดการการหยิบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสร้างใบหยิบสินค้า การกำหนดเส้นทางการหยิบสินค้า และการติดตามความคืบหน้า ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงความเร็วในการหยิบสินค้า ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการเติมสินค้า
 • การแพ็คสินค้า ระบบ WMS ช่วยให้แพ็คสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสร้างฉลากการจัดส่ง การติดตามการจัดส่ง และการจัดการการส่งคืน ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงความเร็วในการจัดส่ง ลดต้นทุนการจัดส่ง และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ประโยชน์ของระบบ WMS ที่มีต่อธุรกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบ WMS สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคลังสินค้าได้อย่างมาก ซึ่งรวมถึงการลดเวลาในการหยิบสินค้า ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการเติมสินค้า
 • ลดต้นทุน ระบบจัดการคลังสินค้า WMS สามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของคลังสินค้าได้อย่างมาก ซึ่งรวมถึงการลดต้นทุนการจัดเก็บ ลดต้นทุนการจัดส่ง และลดการสูญเสียสินค้าคงคลัง
 • ปรับปรุงการบริการลูกค้า ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS สามารถช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าได้โดยการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
 • เพิ่มการตัดสินใจ ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS สามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การดำเนินงานของคลังสินค้า และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกระบบ WMS

 • ความต้องการทางธุรกิจ ธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณาความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของตนเมื่อเลือกระบบ WMS ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ขนาดคลังสินค้า ประเภทสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อ และงบประมาณ
 • ฟังก์ชันการทำงาน โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ธุรกิจจำเป็นต้องเลือกระบบที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ตรงกับความต้องการ
 • การผสานรวม ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS จำเป็นต้องผสานรวมกับระบบอื่นๆ ของธุรกิจ เช่น ระบบ ERP และระบบ CRM
 • การใช้งานง่าย ระบบ WMS ควรใช้งานง่ายและฝึกอบรมพนักงานได้ง่าย
8 เหตุผลที่ธุรกิจควรใช้งานระบบ WMS และ Inventory

ข้อควรพิจารณาเมื่อเลือกระบบ WMS

 • ความต้องการทางธุรกิจ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกระบบ WMS ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ พิจารณาขนาดคลังสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลัง และกระบวนการภายในคลังสินค้า
 • คุณสมบัติ ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS มีคุณสมบัติมากมาย พิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการพื้นที่คลังสินค้า การหยิบสินค้า การแพ็คสินค้า และการจัดส่งสินค้า
 • การผสานรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ WMS สามารถรวมเข้ากับระบบอื่นๆ เช่น ระบบ ERP และระบบ CRM
 • งบประมาณ ระบบจัดการคลังสินค้า WMS มีราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความซับซ้อน
 • ผู้ให้บริการ เลือกผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมระบบ WMS

การใช้ระบบ WMS ช่วยให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานคลังสินค้าขององค์กรหรือธุรกิจ ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd