c-net-logo-blue

ระบบ WMS Cnetthailand

Cnetthailand ผู้ให้บริการระบบ WMS อันดับ 1

Warehouse management system (WMS)

ระบบ WMS หรือ Warehouse management system เป็นระบบคลังสินค้าที่ช่วยให้ธุรกิจทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจัดการคลังสินค้า WMS ของ Cnetthailand เป็นการจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์ ที่มีฟังก์ชันให้ใช้งานมากกว่า 150 ฟังก์ชัน ที่จำเป็นสำหรับการจัดการคลังสินค้า เช่น การจัดการรับสินค้า การจัดส่งสินค้า การตรวจสอบ เคลื่อนย้าย แก้ไขสินค้าคงหลัง การตรวจสอบสต็อกสินค้า และการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลจากจุดกระจายสินค้าในแต่ละแห่ง สามารถจัดการได้จากสำนักงานใหญ่ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และระบบ WMS ของ Cnetthailand สามารถตั้งค่าให้แนะนำในสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการคลังสินค้าได้ ปัจจุบันสามารถแสดงผลได้ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเมียนมาร์

ที่มา : *Deloitte Tohmatsu Mic Research Institute Co., Ltd.
Smart Logistics Solutions Market Reality and Prospects [2022 Edition] https://mic-r.co.jp/mr/02560/

ระบบ WMS ที่มียอดขายอันดับ 1 ถึง 11 ปี

กว่า 30 ปีที่ Cnetthailand ได้พัฒนาระบบคลังสินค้า WMS มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าในทุกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปราศจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน จึงทำให้ระบบ WMS มียอดขายเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมาถึง 11 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 และทำให้เราเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์

ในปัจจุบัน Cnetthailand ได้พัฒนาระบบ WMS หรือ Warehouse management system ภายใต้ชื่อ “Ci.Himalayas/R2” เพื่อให้ระบบคลังสินค้าตอบสนองการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน หรือการจัดการ Supply chain (SCM : Supply Chain Management) โดยระบบจัดการคลังสินค้า WMS สามารถนำเสนอดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI : Key Performance Indicator) ได้ เพื่อการยกระดับความสามารถในการบริหาร Supply chain ส่งเสริมการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Cnetthailand ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ “ci.Himalayas/Base” ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับตลาดในประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถใช้งานระบบ WMS คุณภาพสูงของญี่ปุ่นในราคาที่เหมาะสมค่ะ

คุณสมบัติของ

ลดค่าใช้จ่ายด้วยระบบคลาวด์ ใช้งานได้ทั่วโลกแบบเรียลไทม์

เนื่องจากเป็นระบบ WMS ที่ใช้งานบนคลาวด์ ผู้ใช้บริการจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ทำให้สามารถลดต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นได้ และสามารถใช้งานระบบ WMS ได้ทั่วโลกที่มีอินเตอร์เน็ต และผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้มีพนักงานที่จะให้การดูแลช่วยเหลือการดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี ดังนั้นผู้ใช้บริการของเราจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการดำเนินงานดูแลเซิร์ฟเวอร์ได้

  • เรายังสามารถจัดเตรียมระบบ WMS แบบ On Premise ได้ด้วยเช่นกัน
  • ในกรณีของการดูแลช่วยเหลือการใช้งานของระบบ WMS มีให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:30 น. หากต้องการบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้บริการเสริมของเราได้

ระบบ WMS รองรับธุรกิจ
ทุกขนาดและทุกประเภท

ระบบ WMS ของ Cnetthailand สามารถรองรับธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท ทั้ง B2B และ B2C ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีข้อมูลการจัดส่งสินค้าต่ำกว่า 1,000 รายการต่อเดือนจนถึงมากว่า 1,000,000 รายการต่อวัน หรือจะมีจุดกระจายสินค้าเพียงแห่งเดียว หรือ มากกว่า 45 จุดกระจายสินค้า นอกจากนี้ ระบบคลังสินค้า WMS ของเรายังสามารถ Customize ปรับแต่งให้ใช้กับทุกอุตสาหกรรมหรือทุกผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่น ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ของ Cnetthailand สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่น ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Digital Picking System ระบบ RFID ระบบ ERP ระบบบัญชี และ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เป็นต้น

แนะนำระบบและช่วยเหลือดูแลลูกค้า

ในช่วงเวลาของการแนะนำระบบ เราจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ ให้คำแนะนำและฝึกอบรมพนักงาน หลังการติดตั้ง ทางเรามีทีมงานดูแลช่วยเหลือลูกค้า ให้บริการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของระบบ WMS ?

ลดค่าใช้จ่ายด้วยระบบคลาวด์ ใช้งานได้ทั่วโลกแบบเรียลไทม์

เพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บสินค้า

เพิ่มความถูกต้องในการจ่ายสินค้าให้ลูกค้า

สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

สามารถดูจำนวนสินค้าคงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และทันที

ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อก

คำนวณการจัดการพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สามารถจัดการขนส่งได้ง่าย

ระบบจัดการคลังสินค้า

สำหรับธุรกิจ SME & E-Commerce

Logo 300x55 (2)

ที่ Cnetthailand เรายังได้พัฒนาระบบ WMS สำหรับธุรกิจ SME และ E-Commerce โดยใช้ชื่อ ci.Himalayas/Base เป็นะบบคลังสินค้าที่สามารถจัดการกับสต๊อกสินค้า E-Commerce ได้อย่างง่ายดายด้วยสมาร์ทโฟน สามารถบันทึกข้อมูลการรับสินค้า การส่งสินค้า และตรวจสอบสต๊อกสินค้าได้ด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ และสามารถสแกนบาร์โค้ดได้ ข้อมูลการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ เช่น LAZADA และ Shopee จะถูกเชื่อมต่อกับ ci.Himalayas/Base โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถทำการหยิบสินค้าได้เลยด้วยคำสั่งซื้อสินค้าและปริมาณที่แสดงอยู่ในแอพพลิเคชั่น ci.Himalayas/Base

ลดค่าใช้จ่ายด้วยระบบคลาวด์ ใช้งานได้ทั่วโลกแบบเรียลไทม์

ระบบคลังสินค้าที่ใช้งานได้ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเองคนเดียว ที่จัดการสต็อกด้วย Excel หรือกระดาษ สามารถจัดการสต็อกสินค้าด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดโดยทำงานผ่านสมาร์ทโฟน ข้อมูลส่งสินค้าต่อเดือนสูงสุด 1000 รายการ

ระบบของเรารองรับธุรกิจ
ทุกขนาดและทุกประเภท

ระบบ WMS เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเองคนเดียว และบริษัทที่จัดการสต็อกสินค้าด้วย Excel หรือ OMS และระบบของบริษัทเอง มีครบทุกฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดการสต็อกสินค้า ข้อมูลส่งสินค้าต่อเดือนสูงสุด 5000 รายการ

สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่น ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

เหมาะสำหรับบริษัทที่จัดการสต๊อกสินค้าด้วย OMS, ERP และระบบของบริษัทเอง มีฟังก์ชันมากมายที่สามารถทำงานละเอียดๆได้ ข้อมูลส่งสินค้าต่อเดือนสูงสุด 10,000 รายการ 

C NET THAILAND เปิดให้บริการระบบจัดการสต๊อกสินค้าสำหรับ SME

C NET THAILAND เปิดให้บริการระบบจัดการสต๊อกสินค้า สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง “Ci.Himalayas/Base” แล้ววันนี้ !
ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุม ในราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานของเรา ได้แล้ววันนี้

B Roll provided by Videezy.com

สนใจติดต่อสอบถาม