c-net-logo-blue

ระบบ WMS vs ระบบสต็อกแบบดั้งเดิมแตกต่างกันอย่างไร?

ระบบ WMS vs ระบบสต็อกแบบดั้งเดิมแตกต่างกันอย่างไร

ระบบ WMS vs ระบบสต็อกแบบดั้งเดิมแตกต่างกันอย่างไร? การทำธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่างระบบ WMS เข้ามาช่วยจัดการสินค้าและคลังสินค้า ซึ่งระบบ WMS จะช่วยให้การจัดการสต็อกสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และระบบ WMS ช่วยให้การทำงานมีความแม่นยำมากขึ้น ทั้งยังช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทำให้ระบบ WMS มีความแตกต่างจากระบบสต็อกสินค้าแบบเดิมๆ อย่างมาก และในวันนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างระบบ WMS กับระบบสต็อกแบบดั้งเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงความสามารถและประสิทธิภาพของทั้งสองระบบค่ะ

ระบบ WMS vs ระบบสต็อก

ระบบ WMS (Warehouse Management System) หรือระบบการจัดการคลังสินค้า เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า เช่น การรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า การรับสินค้าออก การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ เป็นต้น ระบบ WMS จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังแบบใช้กระดาษเป็นหลัก โดยพนักงานจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและสินค้าคงคลังลงในกระดาษ เช่น ใบรับสินค้า ใบจัดเก็บสินค้า ใบเบิกสินค้า เป็นต้น ระบบสต็อกแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีความผิดพลาดสูง ไม่สามารถติดตามสินค้าคงเหลือได้อย่างทันท่วงที และไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าได้

ความแตกต่างระหว่างระบบ WMS และระบบสต็อกแบบดั้งเดิม

ความแตกต่างด้านเทคโนโลยี

 • ระบบ WMS การใช้ระบบ WMS จัดการสต็อกสินค้า เป็นระบบคลังสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัตโนมัติ เพื่อใช้ในการจัดการสต็อก มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เช่น RFID บาร์โค้ด เซ็นเซอร์ ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ เป็นต้น ที่ช่วยให้การจัดการสต็อกเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบสต็อกแบบดั้งเดิมใช้กระบวนการ และการทำงานที่ยุคก่อนของมนุษย์ หรือการใช้ Excel หรือ กระดาษ และการจดบันทึกข้อมูลด้วยมือ
ความแตกต่างด้านเทคโนโลยี

ความเร็วและความแม่นยำ

 • ระบบ WMS อย่างที่ทราบกันว่าระบบ WMS เป็นโปรแกรมระบบคลังสินค้าที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดี จึงทำให้เมื่อนำระบบคลังสินค้า WMS มาช่วยจัดการคลังสินค้า จึงมีความเร็วและความแม่นยำในการดำเนินการ โดยระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตลอดเวลา และการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและจัดการสินค้าคงคลังด้วยค่ะ
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบสต็อกแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลานานในการดำเนินการ และมีความผิดพลาดเมื่อมนุษย์ทำงานด้วยมือ การบันทึกข้อมูลด้วยมืออาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการเช็คสต็อกและรายการสินค้าได้นั่นเอง

ความสามารถในการติดตามและรายงาน

 • ระบบ WMS การติดตามสถานะสินค้าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญในการจัดส่งสินค้า การนำระบบจัดการคลังสินค้า WMS มาใช้งาน จะช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้แบบ Real Time โดย ระบบคลังสินค้า WMS มีความสามารถในการติดตามสินค้า และสถานะของสินค้าในเวลาจริง และสามารถสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และแม่นยำ
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบนี้อาจไม่มีความสามารถในการติดตามสินค้าอย่างละเอียด และอาจเกิดการสูญหายของสินค้าโดยไม่ทราบสาเหตุได้ ซึ่งทำให้ธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือ และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าได้ค่ะ

ความยืดหยุ่นของระบบ

 • ระบบ WMS มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในคลังสินค้า โดยไม่ต้องใช้เวลานานในการปรับแต่ง
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบนี้มักมีความยืดหยุ่นน้อยและมากจากการทำงานด้วยมือ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการอาจต้องใช้เวลานานและมีความซับซ้อนมากขึ้น
การจัดการความจุคลัง

การจัดการความจุคลัง

 • ระบบ WMS การนำระบบจัดการคลังสินค้ามาใช้งานสามารถจัดการความจุของคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำการตรวจสอบพื้นที่ว่างในคลังสินค้า และจัดสินค้าให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ระบบคลังสินค้ายังสามารถสร้างรายงานความจุคลังได้อย่างอัตโนมัติ
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบนี้อาจทำให้มีการใช้พื้นที่ในคลังสินค้ามีไม่ประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดทำรายงานความจุคลังได้อย่างที่จำเป็น

การทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ

 • ระบบ WMS ระบบจัดการคลังสินค้านี้สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในส่วนอื่น ๆ ขององค์กร
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบนี้อาจไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารระหว่างระบบอาจมีความยุ่งยากได้อีกด้วย
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 • ระบบ WMS การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งระบบ WMS ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และระบบคลังสินค้า WMS มีความสามารถในการจัดการสต็อกเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการตรงเวลา
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบนี้อาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดสินค้า

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

 • ระบบ WMS โปรแกรมระบบคลังสินค้านี้ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจหลักขององค์กร และสามารถควบคุมกระบวนการทางธุรกิจในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ WMS ช่วยในการวางแผนและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ
 • ระบบสต็อกแบบดั้งเดิม ระบบนี้มักจะเป็นแบบแยกจากกระบวนการทางธุรกิจหลัก และอาจต้องมีการสะสมข้อมูลเพิ่มเติมและการติดตามในระบบอื่นๆ เพื่อการจัดการอุปกรณ์

ในการทำธุรกิจ จำเป็นต้องมีระบบจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานระบบ WMS ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และอัตโนมัติมากกว่าระบบสต็อกแบบดั้งเดิมค่ะ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการสต็อกสินค้าได้ นอกจากนี้ระบบคลังสินค้า WMSยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานและการติดตามสินค้าอย่างละเอียด และสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ ERP และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd