c-net-logo-blue

Voice Picking System

Voice Picking System

ระบบการสั่งหยิบสินค้าด้วยเสียง โดยไม่จำเป็นต้องใช้รายงานควบคู่ในการหยิบสินค้า เพียงแค่ฟังคำสั่งผ่านทางหูฟัง และทำการหยิบตามคำสั่งนั้น ๆ

ฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น หากท่านสนใจและต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาคลิก