c-net-logo-blue

แก้ปัญหาออเดอร์ล้นสต๊อกด้วยระบบ WMS

แก้ปัญหาออเดอร์ล้นสต๊อกด้วยระบบ WMS

ความท้าทายของผู้ประกอบการคือ การจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า ไปถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อต้องเผชิญปัญหาออเดอร์ล้นสต๊อก ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้ทันเวลาได้ การนำระบบ WMS มาช่วยบริหารคลังสินค้าไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและชื่อเสียงของธุรกิจเท่านั้น แต่ระบบ WMS ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภายในคลังสินค้า โดยเฉพาะออเดอร์ล้นสต๊อกนั่นเองค่ะ

จัดเก็บและจัดเตรียมสินค้า

ระบบ WMS คืออะไร และทำงานอย่างไร?

ระบบ WMS หรือ Warehouse Management System คือระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ที่ใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามและควบคุมการเคลื่อนไหวในคลังสินค้าได้แบบ Realtime โดยระบบ WMS ช่วยในการติดตามปริมาณสินค้าคงคลัง ตรวจสอบสถานะของสินค้า และวางแผนจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญระบบจัดการคลังสินค้า WMS สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าด้วย

การทำงานของระบบ WMS จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ

 • การรับสินค้า ระบบ WMS จะช่วยบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าคลัง ตรวจสอบสินค้า และจัดเก็บสินค้าในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • การจัดเก็บสินค้า ระบบ WMS จะจัดเก็บสินค้าตามวิธีการจัดเก็บที่เลือก เช่น FIFO (First In First Out) หรือ LIFO (Last In First Out)
 • การจัดการออร์เดอร์ ระบบ WMS จะรับออร์เดอร์จากระบบขายสินค้า เลือกสินค้าจากคลังสินค้า และจัดเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง
 • การจัดส่งสินค้า ระบบ WMS จะจัดเตรียมเอกสารการจัดส่ง และติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
ระบบ WMS เคล็ดลับในการจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ

สาเหตุของปัญหาออเดอร์ล้นสต๊อก

 • การจัดการสต๊อกสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบ manual ในการจัดการสต๊อกสินค้า อาจเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลไม่ตรงกัน สินค้าหมดสต๊อก หรือสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 • การคาดการณ์ความต้องการสินค้าที่ไม่แม่นยำ การคาดการณ์ที่ผิดพลาด อาจทำให้สั่งสินค้ามามากเกินไป สินค้าล้นสต๊อก เกิดปัญหาสินค้าค้าง และสูญเสียเงินทุน
 • การจัดการออเดอร์ที่ล่าช้า การจัดการออเดอร์ที่ล่าช้า ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าอาจยกเลิกออเดอร์ และหันไปซื้อสินค้าจากร้านอื่น

ระบบ WMS ช่วยแก้ปัญหาออเดอร์ล้นสต๊อกได้อย่างไร

การนำโปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS เข้ามาช่วยบริหารคลังสินค้า ไม่เพียงช่วยให้การทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพขึ้นเท่านั้น แต่ระบบ WMS ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการสต๊อกสินค้า จัดการออเดอร์ และจัดส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ดังนี้

 1. ระบบ WMS จัดการสต๊อกสินค้าแบบเรียลไทม์

ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS สามารถติดตามสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมด ตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า วันหมดอายุของสินค้า จำนวนสินค้าที่ต้องสั่งเพิ่ม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการสต๊อกสินค้า ระบบ WMS ช่วยป้องกันปัญหาสินค้าหมดสต๊อกและสินค้าล้นสต๊อกได้เป็นอย่างดี

Cnetthailand ผู้ให้บริการระบบ WMS อันดับ 1
 1. คาดการณ์ความต้องการของสินค้าได้แม่นยำ

อย่างที่ทราบกันระบบ WMS เป็นระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลสินค้าคงคลัง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อคาดการณ์ความต้องการสินค้าในอนาคต ซึ่งมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยิ่ง เพราะระบบคลังสินค้า WMS ให้ธุรกิจสามารถสั่งสินค้ามาได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาสินค้าล้นสต๊อกและสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 1. ระบบ WMS ช่วยจัดการออเดอร์ได้รวดเร็ว

โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการออเดอร์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยมีฟังก์ชันประมวลผลการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบ WMS ช่วยผู้ประกอบการในการจัดเตรียมสินค้า แพ็คสินค้าเพื่อจัดสิ่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

 1. การติดตามสถานะสินค้า

ระบบจัดการคลังสินค้า WMS สามารถติดตามสถานะของสินค้า ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บสินค้า ตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้า การจัดส่งสินค้า และการส่งมอบสินค้าไปถึงมือลูกค้า ระบบ WMS ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถแจ้งสถานะของสินค้าแก่ลูกค้าได้

 1. ระบบ WMS สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล

ระบบคลังสินค้า WMS สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ในการจัดการคลังสินค้า เช่น ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลการจัดส่งสินค้า ข้อมูลการจัดเก็บสินค้า แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอรายงานที่ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ WMS ช่วยให้คาดการณ์ความต้องการสินค้า และวางแผนการจัดซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ WMS เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการแก้ปัญหาออเดอร์ล้นสต๊อก โดยช่วยให้คุณสามารถติดตามสต๊อกสินค้าอย่างแม่นยำ วางแผนการสั่งซื้อและการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการการรับ-ส่งสินค้าได้อย่างมีระบบ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าในระยะยาว

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd