c-net-logo-blue

C NET Group ออกบูธ Logis-Tech Tokyo 2022

C NET Group ได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปร่วมออกบูธที่ Tokyo Big Sight East Hall No.7 อาทิเช่น ระบบจัดการคลังสินค้า WMS, AMR โรบอทที่ช่วยทำงานในคลังสินค้า. ระบบ AI-OCR

WMS คืออะไร?

Warehouse Management System (WMS) หรือระบบการจัดการคลังสินค้า ประกอบด้วย Software และกระบวนการที่ให้องค์กรของคุณสามารถควบคุมและจัดการงานในคลังสินค้า

บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร

บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืด(มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร

Voice Recognition คืออะไร?

เทคโนโลยีการรู้จำเสียง(Voice Recognition) ได้ปฏิวัติโฉมหน้าการค้าควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ภายในบ้าน มันกลายเป็นจุดศูนย์กลาง แต่มันต่างจากการพิมพ์ข้อความค้นหา